Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Νέα Ιωνία, 25/7/2012
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ. : 2132000403-416 
Fax: 210 27 92 500 
 
Αριθ. Πρωτ. 27242
 
  Προς:
1. Κοινοβουλευτικές Ομάδες Κομμάτων
2. Βουλευτές Β΄ Περιφέρειας
3. Συλλόγους, Φορείς & Σωματεία του Δήμου

     
Σας καλούμε την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την φημολογούμενη κατάργηση Νοσοκομειακών Μονάδων μεταξύ των οποίων και το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα» που έχει έδρα του τον Δήμο μας.

Το Γενικό Νοσοκομείο στη Νέα Ιωνία είναι ένα πρότυπο ίδρυμα με εξαιρετικό επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με σύγχρονες εξειδικευμένες μονάδες και η πληρότητά του ξεπερνά το 80%.

Οποιαδήποτε σκέψη της Κυβέρνησης, για συγχώνευση ή κατάργηση του Νοσοκομείου θα μας βρει αντίθετους. Διεκδικούμε καθολική Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι και κατάργηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας καθώς και τη στελέχωση των Νοσοκομείων με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό με σύγχρονες και υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών.

Κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία σας στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, όπου θα υπάρξει και μια πληρέστερη τοποθέτηση από εκπροσώπους του Νοσοκομείου για τις εξελίξεις. 

Επισυνάπτουμε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίστηκε στην συνεδρίασή του της 23ης Ιουλίου 2012.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 


 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η   με αριθ. 181
 

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 17 από 23-07-2012 Συνεδρίασης αυτού, που έγινε με την αριθ. 17/26533/19-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Πέτρου Μπουρδούκου.

ΓΙΑ
 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ  
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
 

                                                                                                                           

Μ Ε Λ Η

Ι. Κολμανιώτης, Ο. Κατημερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσομπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουμίδης, Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Σπ. Αμανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Κυριαζής, Δ. Κωστιδάκης, Α. Δημητσάνου, Φ. Αθυμαρίτου, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταμπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. Δακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαμαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης, Δ. Κουκουλάρης, Γ. Τσομπανίδου, Α. Χατζησαββίδης, Ε. Αμανατίδου-Χατζηπαυλή, Δ. Θωμαΐδου

 

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι   κ.κ. Σ. Βανδώρος, Χ. Αναμουρλόγλου, Δ. Σακαλόγλου, Β. Καλογερόπουλος.

Στο σημείο αυτό o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, λόγω τη μη έγκαιρης προσέλευσης της Γραμματέως του Σώματος κ. Γεωργίας Αναστασιάδου, αναθέτει τα καθήκοντα του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάζαρο Βουδούρη.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 “περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα”, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Μπουρδούκο, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.

Ο κ. Πρόεδρος στην αρχή της συνεδρίασης προτείνει προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορά στη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ». Εν συνεχεία αναφέρει ότι θα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που άπτεται της δημόσιας υγείας.

Τη συζήτηση του θέματος αυτού εκτός ημερήσιας διάταξης αποδέχονται ομόφωνα οι 32 παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, λόγω τη μη έγκαιρης προσέλευσης των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ξ. Κυριακόπουλου, Λ. Καραγιαννίδη, Γ. Αναστασιάδου,  Ν. Κουκουλάρη και Γ. Τσομπανίδου. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού δεν είχαν προσέλθει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λ. Καραγιαννίδης, Γ. Αναστασιάδου, και αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Μαλαγάρη, Ν. Κουκουλάρης, Δ. Κουκουλάρης, Γ. Τσομπανίδου.

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».

Ακολούθως ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ηρακλή Γκότση, ο οποίος ενημερώνει το Σώμα για τη προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου “ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ” και τοποθετείται διεξοδικά επί του θέματος, καταθέτοντας εν τέλει και σχετικό σχέδιο ψηφίσματος.

Στη συνέχεια τοποθετούνται διεξοδικά επί του θέματος ο Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κ. Ι. Λαζαρίδης, οι εκπρόσωποι των Παρατάξεων και κατατίθενται δύο ακόμη σχέδια ψηφίσματος από τις Παρατάξεις «Νέα Ιωνία – Νέα Άποψη» και «Λαϊκή Συσπείρωση Νέας Ιωνίας».

Μετά από διαλογικές συζητήσεις διαμορφώνονται δύο σχέδια ψηφίσματος:

1. Από τις Παρατάξεις «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» και «Νέα Ιωνία – Νέα Άποψη» 
«Από την τηλεόραση ενημερωθήκαμε ότι το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα» είναι σε αυτά τα νοσοκομεία που το Υπουργείο σχεδιάζει να καταργήσει.

Μετά το κούρεμα των αποθεματικών των νοσοκομείων τη μείωση του προσωπικού τους, τον προγραμματισμό των συγχωνεύσεων, έχουμε τώρα και καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων.

Αυτό συνιστά κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης στα πλαίσια των δεσμεύσεων απέναντι στην Ε.Ε. το ΔΝΤ και ΕΚΤ για το παραπέρα χτύπημα της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής η υγεία μετριέται ως εμπόρευμα, που δεν μπορεί να παρέχεται στον εργαζόμενο λαό, γιατί ανεβάζει το κόστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η Δημόσια Υγεία (χτυπώντας μόνο τις πλευρές της σπατάλης και κακοδιαχείρισης) ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο που η πληρότητα του ξεπερνά το 80% πιστεύουμε ότι είναι ένα πρότυπο ίδρυμα με εξαιρετικό επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με σύγχρονες εξειδικευμένες μονάδες, όπως πρέπει να είναι όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε οποιαδήποτε σκέψη της Κυβέρνησης για συγχώνευση ή κατάργηση, το Δημοτικό Συμβούλιο οι εργαζόμενοι και ο Ιωνιώτικος λαός θα αντισταθεί με κάθε τρόπο.

Διεκδικούμε καθολική Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι και κατάργηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας

Στελέχωση όλων των Νοσοκομείων με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό με σύγχρονες και  υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών.

2. Από την Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Νέας Ιωνίας»: 
«Από την τηλεόραση ενημερωθήκαμε ότι το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα» είναι σε αυτά τα νοσοκομεία που το Υπουργείο σχεδιάζει να καταργήσει.

Μετά το κούρεμα των αποθεματικών των νοσοκομείων τη μείωση του προσωπικού τους, τον προγραμματισμό των συγχωνεύσεων, έχουμε τώρα και καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων.

Αυτό συνιστά κλιμάκωση της επίθεσης της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ στα πλαίσια των δεσμεύσεων απέναντι στην Ε.Ε. το ΔΝΤ και ΕΚΤ για το παραπέρα χτύπημα της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής η υγεία μετριέται ως εμπόρευμα, που δεν μπορεί να παρέχεται στον εργαζόμενο λαό, γιατί ανεβάζει το κόστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η Δημόσια Υγεία ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο που η πληρότητα του ξεπερνά το 80% πιστεύουμε ότι είναι ένα πρότυπο ίδρυμα με εξαιρετικό επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με σύγχρονες εξειδικευμένες μονάδες, όπως πρέπει να είναι όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε οποιαδήποτε σκέψη της Κυβέρνησης για συγχώνευση ή κατάργηση, το Δημοτικό Συμβούλιο οι εργαζόμενοι και ο Ιωνιώτικος λαός θα αντισταθεί με κάθε τρόπο στην πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση.

Διεκδικούμε καθολική Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι και κατάργηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας

Στελέχωση όλων των Νοσοκομείων με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό με σύγχρονες υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών».

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές.
2. Αφού έλαβε υπόψη του τα κατατεθέντα σχέδια ψηφίσματος
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(επί παρόντων – 31 –  Δημοτικών Συμβούλων,  λόγω της μη προσέλευσης των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Λ. Καραγιαννίδη,  Γ. Αναστασιάδου, και μετά την  αποχώρηση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σ. Μαλαγάρη, Ν. Κουκουλάρη, Δ. Κουκουλάρη και Γ. Τσομπανίδου   και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Από την τηλεόραση ενημερωθήκαμε ότι το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο “Αγ. Όλγα” είναι σε αυτά τα νοσοκομεία που το Υπουργείο σχεδιάζει να καταργήσει.

Μετά το κούρεμα των αποθεματικών των νοσοκομείων τη μείωση του προσωπικού τους, τον προγραμματισμό των συγχωνεύσεων, έχουμε τώρα και καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων.

Αυτό συνιστά κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης στα πλαίσια των δεσμεύσεων απέναντι στην Ε.Ε. το Δ.Ν.Τ. και Ε.Κ.Τ. για το παραπέρα χτύπημα της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής η υγεία μετριέται ως εμπόρευμα, που δεν μπορεί να παρέχεται στον εργαζόμενο λαό, γιατί ανεβάζει το κόστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η Δημόσια Υγεία (χτυπώντας μόνο τις πλευρές της σπατάλης και κακοδιαχείρισης) ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο που η πληρότητα του ξεπερνά το 80% πιστεύουμε ότι είναι ένα πρότυπο ίδρυμα με εξαιρετικό επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με σύγχρονες εξειδικευμένες μονάδες, όπως πρέπει να είναι όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε οποιαδήποτε σκέψη της Κυβέρνησης για συγχώνευση ή κατάργηση, το Δημοτικό Συμβούλιο οι εργαζόμενοι και ο Ιωνιώτικος λαός θα αντισταθεί με κάθε τρόπο.

Διεκδικούμε καθολική Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι και κατάργηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Στελέχωση όλων των Νοσοκομείων με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό
Στελέχωση όλων των Νοσοκομείων με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό με σύγχρονες και υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Π. Μπουρδούκος

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
Λ. Βουδούρης 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Κολμανιώτης,  Ο. Κατημερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,
Φ. Τσομπάνογλου,
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου,  Ι. Γλυνός,
Α. Τσαούσης,
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουμίδης,  Π. Κωστάκης,
Σπ. Αμανατίδης,
Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Κυριαζής, Δ. Κωστιδάκης,
Α. Δημητσάνου, Φ. Αθυμαρίτου, Π. Μανούρης,
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, 
Ρ. Ουσταμπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. Δακουτρός,
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαμαλίδης, Β. Πατσάκος,
Α. Χατζησαββίδης, Ε. Αμανατίδου-Χατζηπαυλή,  
Δ. Θωμαΐδου

 

 

 Ακριβές Αντίγραφο 
από τα πρακτικά
 

Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Πέτρος Μπουρδούκος 

Μοιραστείτε
Close Search Window