Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Νέα   Ιωνία     14 / 4/ 2010
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 11783
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Αντ. Στάθης
Τηλεφ. : 210 2773218-Εσωτ.159
ΦΑΞ. : 210- 2776131

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :  Γενική Δημοπρασιών  Fax : 210-5236927                                                                           
                                                      Συνείδηση                  Fax : 210-2836555
                                                                 Χτύπος            Fax : 210-2794687


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ο Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού ημιφορτηγού βενζινοκίνητου 2.000 κυβικών μας ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.000 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 21% σύμφωνα με τους όρους της  26α/10 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου & την 193/2010 Πράξη Δημαρχιακής Επιτροπής

      Οι προσφορές  θα  γίνονται δεκτές στις 27 / 4 / 2010 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών.
     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  προμηθευτών.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window