Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                        Νέα Ιωνία  9    /  3   / 2010

                                                                                                 Αριθ. Πρωτοκ. 340
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2102724761
ΦΑΞ                2102790059
ΠΛΗΡΟΦ.      Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ – Π. ΡΕΒΕΖΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια διαφόρων κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το έτος 2010 ως εξής:

1.- Είδη κρεοπωλείου:    απόφαση Προέδρου 6/10  και Διοικ. Συμβουλίου 12/10              
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #32.500,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχία Αθηνών).

2.- Είδη οπωρολαχανοπωλείου: απόφαση Προέδρου 6/10  και Δ.Συμβουλίου   12/10      
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #22.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχία Αθηνών).

3.- Είδη Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου & Γαλακτοκομικών: απόφαση Προέδρου 6/10    και Διοικ. Συμβουλίου  12/10 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #21.112,65# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)  για τα είδη αρτοποιείου & #21.887,20# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται) για τα γαλακτοκομικά είδη.
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

4.- Είδη Ιχθυοπωλείου: απόφαση Προέδρου  6/10    &  Δ.Σ. 12/10          
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός #15.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχία Αθηνών).

5.- Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού απόφαση Προέδρου   6/10     & Δ.Σ. 12/10       
Ενδεικτικός προϋπολογισμός # 18.000,00 # ευρώ
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

6. Γραφική ύλη απόφαση Προέδρου   6/10         & Δ.Σ. 12/10       
Ενδεικτικός προϋπολογισμός # 17.000,00 # ευρώ
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.

Ισχύουσα νομοθεσία: ΕΚΠΟΤΑ (αποφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185/Β/23.3.93), Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 30η του μήνα Μαρτίου 2010  ημέρα Τρίτη στα γραφεία διοίκησης ,Ι. Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας, 11 π.μ.
Οι προσφορές μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να κατατίθενται καθημερινά στο γραφείο διοίκησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού..

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τεχνικές   προδιαγραφές, κλπ δίδονται καθημερινά από τον κ. Αντώνη Λαζαράκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11μ.μ.στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window