Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


Σύμφωνα με την με αρ. 626/28-12-2012 Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν οι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχοι για την χρονική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/8/2014 – πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window