Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Τύπος|

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Αγαπημένοι μας μαθητές και μαθήτριες.
Εύχομαι η προσπάθεια των πανελληνίων εξετάσεων που ξεκινάτε να είναι επιτυχής και να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρα σας. Το όμορφο ταξίδι της ζωής ξεκινάει, άσχετα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων.
Οδηγός σας να είναι η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία ώστε να κατακτήσετε το μέλλον που σας ανήκει.
Σίγουρα πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στη ζωή σας όμως δεν αποτελεί μονόδρομο και σίγουρα δεν οδηγεί σε αδιέξοδο. Σας περιμένουν πολλές ακόμη μάχες και επιτυχίες για την πραγμάτωση των ονείρων σας. Να ξέρετε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα εμείς είμαστε περήφανοι για τον καθένα από εσάς.
Βρείτε με υπομονή τον δρόμο σας.
Υψηλές αξίες, έμπνευση και κοινωνική προσφορά ας είναι τα κίνητρα και οι στόχοι σας.
Θα είμαστε δίπλα σας. Πάντα να έχετε συμπαραστάτες γονείς, καθηγητές και καλούς φίλους.
Καλή δύναμη και κάθε επιτυχία μέσα από την καρδιά μου!

***** ÐÑÏÓÏ×Ç – ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç *****

 

Μοιραστείτε
Close Search Window