Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008), τα στοιχεία της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών που αναφέρονται στις αιτήσεις που υποβάλλουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

Μοιραστείτε
Close Search Window