Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

   Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι η Δημοτική Κατασκήνωση θα φιλοξενήσει μέλη των ΚΑΠΗ, από τη Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποιητικό εμβολιασμού 3 δόσεων ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (6 μηνών).
Όσα μέλη είχαν ανανεώσει την εγγραφή τους τα έτη 2019 και 2020 δεν χρειάζεται ανανέωση κάρτας μέλους ΚΑΠΗ.
Για τα εγγεγραμμένα μέλη προηγούμενων ετών και τα νέα μέλη είναι απαραίτητη η εγγραφή τους, προσκομίζοντας δικαιολογητικά εγγραφής (αστυνομική ταυτότητα, φωτοτυπία αποδεικτικού διεύθυνσης, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας και συγγενούς).
Κατά την προεγγραφή τους (έως τις 15 Ιουλίου) οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μάσκα και να προσκομίζουν:
• φωτοτυπία πιστοποιητικό εμβολιασμού 3 δόσεων ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (6 μηνών)
• κάρτα μέλους
• αστυνομική ταυτότητα
θα λαμβάνουν έντυπο ιατρικής βεβαίωσης για να το συμπληρώσει ο θεράπων οικογενειακός ιατρός τους (τον οποίο έχουν δηλώσει) ή καρδιολόγος καθώς και έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για να το συμπληρώσουν οι πλησιέστεροι συγγενείς.
Οι ενδιαφερόμενοι που ήδη συμμετέχουν στα θαλάσσια μπάνια δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό.
Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των 15 € από τα μέλη θα γίνει από τις 14 έως τις 15 Ιουλίου και μόνο με την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης και της υπεύθυνης δήλωσης συμπληρωμένης.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel