Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 

Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος

Λέσχη Μελέτης καὶ Ἀνάγνωσης
τῆς  Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ποίησης

Τὸ Ἵδρυμα «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης» ὀργανώνει Λέσχη Μελέτης καὶ Ἀνάγνωσης τῆς Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ποίησης. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπευθύνει ἀνοικτὴ πρόσκληση στοὺς Δημότες τῆς Νέας Ἰωνίας ποὺ ἀγαποῦν τὴν ποίηση.

Θὰ ὑπάρξουν 15-μελὴ τμήματα συμμετοχῆς καὶ ἡ διάρκεια τῶν παρακολουθήσεων θὰ εἶναι τρίμηνη γιὰ κάθε τμῆμα (1,5 ὥρα κάθε δεύτερη ἑβδομάδα).
Ὁ πρῶτος κύκλος θὰ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν ποιητὴ Κ.Π. Καβάφη.

Οἱ συναντήσεις θὰ γίνονται στὸ σπίτι τοῦ ποιητῆ Τάκη Σινόπουλου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τάκη Σινόπουλου ἀρ. 22, στὸν Περισσό (κοντὰ στὸ σταθμὸ τοῦ ΗΣΑΠ, Περισσοῦ). Ἡ συμμετοχὴ δὲν συνεπάγεται οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση· θὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἡ σειρὰ προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν 12η Μαρτίου 2013 στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση:

Μοιραστείτε
Close Search Window