Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                           Ν. Ιωνία : 03/12/2021
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                         Αρ. Πρ. : 5425
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
Πριγκιποννήσων 4, Νέα Ιωνία Τ. Κ 142 31
Τηλ.: 210 – 2715660
210 –2715379
210 –2798380
Fax: 210 – 2715855
e-mail: kpirida@yahoo.gr

Σε συνεργασία με τον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΟΚΑΝΑ

ΠΡΟΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) TABLET

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών, ανακοινώνει ότι προχωρά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αναζήτηση κάθε ενδιαφερόμενου για την προμήθεια πέντε (5) TABLET.

Αναλυτικά στοιχεία του προς προμήθεια είδους.

Περιγραφή των προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η/Υ, Εκτυπωτής, Modam, Fax, Διαφανοσκοπείο
ΣΥΝΟΛΟ 954,56€
Φ.Π.Α.24% 301,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1256,00€

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TABLET
Γενικά Xαρακτηριστικά

Οθόνη
Διαγώνιος Οθόνης                     10.4″
Τεχνολογία Οθόνης                    TFT

Ανάλυση Οθόνης                       2000 x 1200 pixels

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Λειτουργικό σύστημα                Android 10

Μοντέλο επεξεργαστή               Qualcomm Snapdragon 662 2.0 GHZ

Πυρήνες επεξεργαστή               8 πύρηνος

Μνήμη RAM                            3GB
Αποθηκευτικός χώρος              32G

Επέκταση μνήμης                     microSDXC,έως 1TB

Συνδεσιμότητα
WiFi                                         Ναι

Bluetooth                                Bluetooth 5.0

Κάμερα
Μπροστά                                  5.0 MP

Πίσω                                        8.0 MP

Μπαταρία
Τύπος Μπαταρίας                     Li-Pol

Χωρητικότητα Μπαταρίας         7040 mAh

Διαστάσεις & Βάρος
Διαστάσεις (Μ × Π × Β)            24.76 cm x 15.6 cm x 0.7 cm

Βάρος                                         472 gr

Συσκευασία
Περιλαμβάνονται

στη Συσκευασία                        Καλώδιο USB/Φορτιστής Ταξιδίου/Οδηγίες Χρήσης

    Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές.
Κριτήρια επιλογής αναδόχου:
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει μετά τη λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά χαμηλότερη τιμή.
Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών:
Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την υπογραφή.
Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών:
Η παράδοση θα γίνει στα Γραφεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΝΩΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Πριγκηπονήσων 4 2ος όροφος Νέα Ιωνία τ. κ. 14231.
Ο τόπος παράδοσης των ειδών μπορεί να αλλάξει κατόπιν υπόδειξης της Εταιρείας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες.
Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων στοιχείων και την έκδοση χρηματικών εντολών από το Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ», ενώ δεν θα υπερβεί τις (30) τριάντα ημέρες από την έκδοση του παραστατικού.
Η συντήρηση και η επισκευή και το service των ανωτέρω προϊόντων θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Κ. Π. «ΙΡΙΔΑ», Πριγκηπονήσων 4 2ος όροφος Νέα Ιωνία Αττικής, και θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή (εντός 48 ωρών).

Ρήτρες:
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου θα βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Ο ανάδοχος που θα προκύψει δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους ή των πρώτων υλών και γενικά υλών, που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.
2. Σε ενδεχόμενο που ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα αγαθά εντός των συμβατικών προθεσμιών ή / και τα αγαθά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με υπαιτιότητα του, τότε του επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 33 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)πρόστιμο.
Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Το Κέντρο Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» διατηρεί όλα τα δικαιώματα , τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις της δεύτερης των συμβαλλομένων.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει κάθε είδος που προμήθευσε, άμεσα, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Σε περίπτωση που η δεύτερη των συμβαλλομένων καθυστερήσει από υπαιτιότητα της την παράδοση μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτη, με απόφαση του Προέδρου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης (σε περίπτωση που υπάρχει) εκπίπτει υπέρ του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» σαν ποινική ρήτρα.
Η ανωτέρω ποινική ρήτρα δεν επιβάλλεται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

   Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΙΡΙΔΑ», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες από 06/12/2021 έως 13/12/2021 και ώρες 9.00πμ έως 15.00μμ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 /12/2021 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ», Πριγκηπονήσων 4, 2ος όροφος, Νέα Ιωνία Αττικής, Τ. Κ. 14231.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.
Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡEIAKH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window