Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής της κλάσης 2013 (έτος γέννησης 1992),
θα διεξάγεται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα ΚΕΠ, από 4-1-2010 έως 1-3-2010.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας, τα ΚΕΠ θα αποστέλλουν, ανά δεκαήμερο,
όλα τα Δελτία Απογραφής στα αρμόδια, κατά περίπτωση Στρατολογικά Γραφεία.

Μοιραστείτε
Close Search Window