Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία, 29.1.2014
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      Αριθμ.Πρωτ…………
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                                                Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &           
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                      ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τηλ : 213 2000 462                                                         
         213 2000 409
e-mail :

Μοιραστείτε
Close Search Window