Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 59568/30-4-09 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου 3730/23-12-08 ( περί  προστασίας  ανηλίκων  από  τον  καπνό  και  τα  αλκοολούχα  ποτά  και  άλλες  διατάξεις) και  ειδικότερα  σε  εφαρμογή  της  παρ. 3,  του  άρθρου  3  για  τα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  έως  70τ.μ.  σας  επισημαίνουμε  τα  κάτωθι:

1. Σύμφωνα  με  την  παρ.3 του  άρθρου  3  του Ν.3730/2008   «τα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  έως  70  τ.μ.  της  περίπτωσης  β’  της  παρ.1  του  ιδίου  Άρθρου,  χαρακτηρίζονται  με  απόφαση  του  ιδιοκτήτη  τους,  που  θα  ενσωματώνεται  στην  άδεια  λειτουργίας  τους,  ως  καταστήματα  αποκλειστικά  για  καπνίζοντες,  ή  μη  καπνίζοντες.  Με  νεότερη  αίτηση  του  ιδιοκτήτη  δύναται  να  τροποποιηθεί,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  ο  χαρακτηρισμός  αυτός».

2. Με  δεδομένο  ότι  ο  Νόμος  3730/2008  για  την  απαγόρευση  του  καπνίσματος  στα καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος θα  ισχύσει  από  01/07/09, όπως προβλέπεται στην παρ.1  του  άρθρου  3, είναι  αναγκαίο  μέχρι  01/06/09  οι  υπεύθυνοι  των  καταστημάτων που  εμπίπτουν  στην  παρ.1  του  άρθρου  3  να  δηλώσουν  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  οικείου  δήμου  που  χορήγησε  την  άδεια  λειτουργίας  τους  εάν  επιθυμούν  να  χαρακτηριστούν  ως  καταστήματα  αποκλειστικά  για  καπνίζοντες  ή  όχι.

3. Εφόσον  λειτουργεί  το  κατάστημα  ως  χώρος  καπνιζόντων,  θα  υπάρξει  σχετική  καταχώρηση  με  μέριμνα  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  δήμου,  στην  άδεια  λειτουργίας  του  καταστήματος.  Επιπρόσθετα  η  ίδια  υπηρεσία  του  δήμου  που  χορηγεί  άδεια  λειτουργίας  θα  διαθέσει  στο  κατάστημα  ειδικό  σήμα.  Το σήμα αυτό  θα  τοποθετηθεί  σε  εμφανές σημείο  στην είσοδο του  καταστήματος και θα αναφέρεται με αυτό, ότι το κατάστημα είναι για καπνίζοντες.

4.  Τα  καταστήματα  για  καπνίζοντες  θα  έχουν  υποχρεωτικά  ειδικές  εγκαταστάσεις  εξαερισμού  του  χώρου,  όπως  προβλέπεται στην  παράγραφο  2  του   άρθρου  3  του Ν.3730/23-12-2008. Περαιτέρω  θέματα-ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  καλή  και  αποτελεσματική  λειτουργία  αυτών  για  την   προστασία  της  δημόσιας  υγείας  θα  ρυθμιστούν  με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας & Κοινωνικής  αλληλεγγύης  που  θα  εκδοθεί.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window