Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2022 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – 101  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –        101  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  101  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  101  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – 102  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –        102  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  102  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  102  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – 103  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –        103  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  103  (δείτε αναλυτικά εδώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –  103  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel