Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  20 /  7 / 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Λαμπτήρων ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τους όρους της 38/2011 μελέτης  της Δ/νσης Καθαριότητας  και της 219/2011 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής.

 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές  θα  γίνονται δεκτές έως και την  29 / 7 / 2011  ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία -Τηλ. :  2132000459.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                      ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window