Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα   Ιωνία    4 / 7 / 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ειδών ελαιοχρωματισμού για το βάψιμο Δημοτικών κτιρίων κλπ ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τους όρους της 39α/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
 
 Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την 8 / 7 / 2011 ,ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία -Τηλ. : 2132000476 
 
    
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
                                      ΑΒΡΑΑΜ   ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window