Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Π.Ε.Δ.Α.
                                                         Αθήνα,  22 Ιουνίου 2015
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                        Υπόψη Συντακτών Τ.Α.

                                         
                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική συνάντηση – ημερίδα, σχετικά με την επόμενη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 (νέο ΠΕΠ Αττικής και το ΕΣΠΑ), διοργανώνει η Π.Ε.Δ.Α. την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015, στα γραφεία της. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής, στην Κ.Ε.Δ.Ε., στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Σ.Π.Α. και στους Δήμους της Αττικής.
Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση αναφορικά με τους υφιστάμενους πόρους, τις δράσεις που χρηματοδοτούνται και τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν. Επίσης θα γίνει ενημέρωση και θα δοθούν κατευθύνσεις για πρακτικά ζητήματα (ωρίμανση έργων, απαιτούμενες μελέτες, πλαίσιο χρηματοδότησης, διαδικασίες υποβολής σε επιχειρησιακά προγράμματα κ.λ.π.).
      

 

Μοιραστείτε
Close Search Window