Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


Όπως είναι γνωστό, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Σύνταγμα.  Από την ανωτέρω υποχρέωση  εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

  1. Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
  2. Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό.

Επίσης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δικαιολογημένα δε θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα :

  1. Υπάλληλοι του Δημοσίου τομέα καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κλπ,  για τους οποίους λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δε θα υπάρξει δυνατότητα  χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.
  2. Εκλογείς που δε θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Εκ του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
Μοιραστείτε
Close Search Window