Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Τύπος, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 : ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 : ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (3) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
————————————————————-

101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window