Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Τύπος, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Νέας Ιωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕ Φυσικοθεραπείας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103: ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

——————————————————————————-
101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window