Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 84: “Έγκριση  12562/2011 Μελέτης και κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την   προμήθεια  αναλώσιμων (Toner) εκτυπωτών. Φωτοαντιγραφικών και των Fax του Δήμου Ν. Ιωνίας Έτους  2011”

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel