Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 49: “Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΙΧ αναπηρικού αυτοκινήτου (Θειρών 4)”

Πράξη 50: “Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΙΧ αναπηρικού αυτοκινήτου (Οκτ. Μερλιέ 32)”

Πράξη 51
: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ”

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel