Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 113: ” Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Καισαρείας 11″

Πράξη 114: ” Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 126″

Πράξη 115: “Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αίνου 9 “

Πράξη 116: “Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού χειροκίνητου αυτοκινήτου επί της οδού Αλαμάνας 34 “

Πράξη 117: ” Προσδιορισμός μίας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων “Κοσμάς ο Αιτωλός”, επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας 5″

Μοιραστείτε
Close Search Window