Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 35:     «Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Αντιδήμαρχο».  

Μοιραστείτε
Close Search Window