Αποφάσεις|

Πράξη 123: “Αποδοχή παραχώρησης (δωρεάς) των μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων από την Δ.Ε.Π.Ε.Α. στο Δήμο Ν. Ιωνίας”

Μοιραστείτε
Close Search Window