Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 518:  Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης γενομένης βάσει εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 519:  Τροποποίηση της με αρ. 468/6-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 520:  Τροποποίηση της με αρ. 509/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πράξη 521:  Τροποποίηση της με αρ. 510/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

Πράξη 522:  «Κατανομή ποσού ύψους 50.411,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του, για το διδακτικό έτος 2022-2023.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 523:  «Κατανομή ποσού ύψους 20.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτών ζώων συντροφιάς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window