Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 455:  Διαγραφή  ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.28517), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Πράξη 456:  «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021, καθώς και ορισμός προσωρινών αναδόχων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 457:   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001, 40.6662.0001, 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001, για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022-2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 458:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6661.0001, 40.6661.0001 για προμήθεια πλακέτας bus, πλακέτας πόρτας, τσιμούχα εμβόλου, λάστιχο λαδιού και υδραυλικό λάδι για τους ανελκυστήρες στο Δημοτολόγιο, στο Δημαρχείο και στην πολεοδομία.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 459:  «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών φιλοξενίας και την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021 και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 460:  «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window