Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 441:    «Έγκριση για Προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών στα 7ο & 11ο-15ο Δημοτικά Σχολεία Νέας Ιωνίας, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων».    Αναλυτικά
Πράξη 442:    Έγκριση 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018».    Αναλυτικά
Πράξη 443:    «Αποζημίωση του κ. Τσόλκα – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 444:    Εκτέλεση της με αρ. 1926/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Πράξη 445:    «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».    Αναλυτικά
Πράξη 446:    Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
Πράξη 447:    «Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 437/16-11-2021 πράξης της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ν. Ιωνίας».    Αναλυτικά
Πράξη 448:    Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».    Αναλυτικά
Πράξη 449:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6661.0001, 40.6661.0001 για προμήθεια πλακέτας bus, πλακέτας πόρτας, τσιμούχα εμβόλου, λάστιχο λαδιού και υδραυλικό λάδι για τους ανελκυστήρες στο Δημοτολόγιο, στο Δημαρχείο και στην πολεοδομία.    Αναλυτικά
Πράξη 450:    Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο Ν.Π.ΔΔ. με την επωνυμία ΟΠΑΝ.    Αναλυτικά
Πράξη 451:    Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο Ν.Π.ΔΔ. με την επωνυμία ΚΕΒΡΕΦΟ.    Αναλυτικά
Πράξη 452:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων του Δήμου από ΚΤΕΟ, για το έτος 2021, και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2021.    Αναλυτικά
Πράξη 453:    «Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».    Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel