Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 392:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια άνθινης διάταξης. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 393:  Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Σύνταξη μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζοδρόμων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 394:  Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 395:  7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 396:  «Έγκριση ή μη αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 397:  Διαγραφή οφειλής (αρ.πρωτ.25532/2022).

Πράξη 398:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αρ.πρωτ.25843/2022).

Πράξη 399:  Επιστροφή ποσού (αρ.πρωτ.25533/2022).

Πράξη 400:  Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α 10.7133.0001 «Έπιπλα και σκεύη».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 401:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 402:  «Κατανομή ποσού ύψους 199.104,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του, για το διδακτικό έτος 2022-2023.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window