Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 7:   «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 8:   «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του -Α’ κατανομή έτους 2023 ποσού 180.705,00 €».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window