Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 6:    «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΟΤΑ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 7:    « Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» για τα προβλήματα που προέκυψαν από την Πρόσφατη Κακοκαιρία στο Δήμο μας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 8:    «Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» για τα μέτρα αντιμετώπισης της πρόσφατης Χιονόπτωσης αρ. πρωτ. 1937/31-1-22».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 9:    Έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος- Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης» σύμφωνα με την 11/23-12-2021 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 10:    «Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 1114/17-1-2022».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 11:    «Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 1524/21-1-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 12:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Γαλατσίου ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 13:    «Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Βυζαντίου & Ζωοδόχου Πηγής αρ.64 στην Νέα Ιωνία για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός λειτουργίας μέχρι να μετατοπιστεί στη νέα θέση βάσει της υπ’ αριθ.203/16-11-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window