Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 353: “Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 35054- 25/11/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και       καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την επισκευή δεκαπέντε (15) απομακρυσμένων καρτών για Piccolo RTU με σκοπό την αποκατάσταση της ενσύρματης επικοινωνίας τους με την κεντρική μονάδα του Συστήματος Αυτόματου Ποτίσματος (IRRInet) της Motorola του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης  Περιβάλλοντος.- Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015 και στον Κ.Α. 35.6262.0002 με  τίτλο: «Δαπάνες συντήρησης γεωτρήσεων» συνολικού ύψους 867,15 ευρώ με το  ΦΠΑ 23%. (EAY 866 – 25/11/2015) Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.- Α.Δ.Α.Μ.: 15REQ003372027 2015-11-25.  “

Μοιραστείτε
Close Search Window