Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 389: “Έγκριση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης», προϋπολογισμού 200.000,00€ “

Μοιραστείτε
Close Search Window