Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 358:    Έγκριση μελέτης του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 359:    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 360:    Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση για την αναβάθμιση του αυτόματου συστήματος ελέγχου άρδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας» συνολικού προϋπολογισμού 579.117,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 361:    «Επικύρωση ή μη πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής -αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη προσωρινών αναδόχων».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 362:    Διαγραφή προσαυξήσεων (αρ.πρωτ.23002/2022).

Πράξη 363:   Άσκηση μήνυσης κατά του κ. Σεβαστιάδη και κατά παντός υπευθύνου.

Μοιραστείτε
Close Search Window