Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 334:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ‘Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 335:  Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 336:  6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 337:  Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, του Αθανασίου Αντ. κ.λ.π.

Πράξη 338:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις-Αναμνηστικά Δώρα-Εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 339:  «Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 340:  Διαγραφή οφειλής(αρ.πρωτ.21722/5-9-2022).

Πράξη 341:  Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 342:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως Θ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 645.268,16 €».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window