Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 294: ” Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του δήμου για την
απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας”

Μοιραστείτε
Close Search Window