Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 321: Τροποποίηση της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ.313/24-8-2021, σχετικά με τον Προσωρινό Ανάδοχο του Τμήματος 9 (Προμήθεια ελαιόλαδου) στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 322: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 323: Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 324: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.7133.0001, για την προμήθεια  κλιματιστικής μονάδας 18.000BTU για το τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 325: 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 326: Aίτηση χορήγησης  βεβαίωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 327: Έγκριση των  πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού  59.520,00 € και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 328: «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη φιλοξενία και την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 329: Μερική τροποποίηση της με αρ. 316/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 330: Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel