Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 374: “Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης η μη για την 99/2013 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου  του “Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)”, που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2013 “

Μοιραστείτε
Close Search Window