Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 307: «Μερική ακύρωση της 306/17-8-2021 (ΑΔΑ:6ΣΛΤΩΚΥ-ΜΠ6) ΠΡΆΞΗ Της Οικ. Επιτροπής σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικού Διαγωνισμό, αναφορικά με την ετήσια προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΕΒΡΕΦΟ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 €»

Πράξη 308: «Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας, συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00 €, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊούSARS-COV-2». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 309: «Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού – COVID-19  και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 310: «4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window