Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 264:  « Κατανομή ποσού 163.800,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο  Δήμο Νέας Ιωνίας ,αποκλειστικά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης  σχολικών κτιρίων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 265:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως Ζ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 €».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 266:  «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 4η,5η, και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 267:  Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 268:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας 2015».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 269:  Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 270:  Έγκριση μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινόχρηστων χώρων» και τρόπου ανάθεσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 271:  5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 272:  “Ορισμός Δικηγόρου.”

Πράξη 273:  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 274:  «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, οικονομικού έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 275:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ: 15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 1819,08 € για την προμήθεια εργαλείων και σχετικών αναλώσιμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window