Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 181η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 182η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 183η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 184η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 185η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Ραφαηλίδη Σταύρο ,xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 186η:  «Επιχορήγηση ποσού 14.400,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ.»

Μοιραστείτε
Close Search Window