Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 2:  Έγκριση πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 3:  «Τροποποίηση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 4:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του-Α’ κατανομή έτους 2023 ποσού 645.743,15€».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel