Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 6η:Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων σε Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την  προμήθεια τροφής ζώων, κλουβιών γατών και τη παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel