Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 6:   «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων ως χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 7:   «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8».
Πράξη 8:   «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό OKTABIOY MΕΡΛΙΕ 27».
Πράξη 9:   «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης».
Πράξη 10:   «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) της «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ» επί της οδού Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12».
Πράξη 11:   «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) της «ΠΕΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5».

Μοιραστείτε
Close Search Window