Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 5:Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Κύπρου και Κολοκοτρώνη.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel