Αποφάσεις ΕΕ|

Πράξη 2:      «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021»    Αναλυτικά
Πράξη 3:     «Σύνταξη προσχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»   Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window