Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 200:    «Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο».  

Μοιραστείτε
Close Search Window