Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 182:    «Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 183:    «7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 184:    «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 26368/27-10-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 185:    «Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 55».

Πράξη 186:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αναπηρικού αυτοκινήτου του στην οδό Αίνου 9».

Πράξη 187:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ».
Πράξη 188:    «Κοπή δύο δέντρων επί της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ & ΡΟΔΩΝ 58».
Πράξη 189:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΚΑΛΒΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Πράξη 190:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΠΑΦΡΑΣ 12-14».
Πράξη 191:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΑΡΓΕΝΟΥΣ 20».
Πράξη 192:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΘΕΙΡΩΝ κι ενός επί της οδού ΔΕΛΜΗΣΟΥ».
Πράξη 193:    «Κοπή δύο δέντρων επί της οδού ΝΙΓΔΗΣ 58».
Πράξη 194:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 12».
Πράξη 195:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81».
Πράξη 196:    «Κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ 13».
Πράξη 197:    «Κοπή τριών Βραχυχιτώνων επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 8».
Πράξη 198:    «Κοπή δέντρου επί της οδού Γορτυνίας 8-10».

Μοιραστείτε
Close Search Window