Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 210: “Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Επαναληπτικού Διαγωνισμού για τη Προμήθεια Φρέσκου γάλακτος ετών 2013-2014 – Κήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας φρέσκου γάλακτος ως άγονου και Διαβίβαση του Φακέλου του διαγωνισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανακήρυξη νέου αναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης “

Μοιραστείτε
Close Search Window