Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 145:    «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022».        (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 146:    «6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 147:    «Διακοπή Συνεδρίασης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window