Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 220:    Ανάθεση της Υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 221:    Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Παρασκευής Κωτσιοπούλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης».      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window